Bredband2 självaktiveringsportal - Hjälp/Help

Behöver du hjälp?

Om du stöter på problem när du skall aktivera din tjänst så kan du hör av dig till vår support.

Vi har öppet:
Vardagar: 08.00 – 21.00
Helger: 10.00 – 18.00

Du når oss på:
0770-811 000
helpdesk@bredband2.com

Tänk på att du skall befinna dig i ditt hem och ha din dator ansluten direkt till uttaget via sladd för att vi skall kunna hjälpa dig.
Do you need help?

If you encounter any problems when activating your service, please contact our helpdesk.

Opening hours:
Weekdays: 08.00 – 21.00
Weekends: 10.00 – 18.00

You can reach us at:
0770-811 000
helpdesk@bredband2.com

Please note that you should be at home and have your computor directly connected to the network port by wire, for us to be able to help you.