Policy om personuppgifter, cookies & copyright

Information

För allt material på Bredband2s webbplats gäller copyright Bredband2 AB. Det innebär att allt innehåll, exempelvis olika typer av texter, artiklar, varumärken, illustrationer och grafik, är skyddat enligt lagen om upphovsrätt om inget annat anges.

Du får endast lov att använda/ladda ned materialet från vår webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk. Kopiering, mångfaldigande, överlåtelse, försäljning, överföring, lagring eller på annat sätt distribution av materialet på vår webbplats för offentliga eller kommersiella syften får inte ske utan skriftligt tillstånd från Bredband2.

Obehörigt användande av innehållet är förbjudet enligt tillämplig lag och kan medföra straff- och skadeståndsansvar.

Cookies

En cookie är en textfil som lagras på användarens dator, för att sedan hämtas upp av servern när användaren åter besöker sajten.

Bredband2 nyttjar cookies, för att underlätta enskilda användares aktiviteter. Informationen används främst till att bestyrka inloggning vid beställning av tjänster, men kan även användas vid undersökningar och dylikt, allt för att underlätta tillgängligheten av tjänster för användaren och dess återbesök till bredband2.com

Informationen som samlas in är anonym och innehåller vare sig namn, e-postadress eller några andra uppgifter som kan kopplas till en särskild person.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares (Internet Explorer, Mozilla m fl) säkerhetsinställningar. Det innebär dock att funktionalitet på bredband2.com begränsas.

Personuppgifter

Bredband2:s kundregister är konfidentiell. Din kundinformation såsom kontaktuppgifter och dina personuppgifter kommer inte att användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från Bredband2 AB eller tredje part godkänd av Bredband2 AB.

Dina personuppgifter hanteras med modern informationsteknik och kan bla användas för att fullgöra kundrelationer, analys, marknadsföring och direktmarknadsföring postalt som digitalt.

Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register vid t ex uppdatering av adressuppgifter.

Personuppgifterna kan komma att lämnas ut till andra företag för nödvändig behandling på uppdrag av Bredband2, t ex i samband med tryck och distribution. Dina personuppgifter vidarebefordras aldrig utan sekretessavtal och hanteras alltid av Bredband2 och dess godkända partners.

Dina personuppgifter skyddas mot förstöring, ändring och spridning, detta gäller såväl Bredband2 som våra godkända partners. De behandlas under trygga former och med tekniskt stöd som medför en mycket hög säkerhet vid förvaring och överföring. Uppgifterna skyddas mot otillåten ändring, spridning eller tillgång till uppgifterna.

Som kund kan du begära kostnadsfritt att uppgifter ändras, om de visar sig vara felaktiga eller ofullständiga. Detta genom att kontakta supporten på helpdesk@bredband2.com

För mer detaljerad information läs mer under allmänna villkor.