Bredband2 självaktiveringsportal

Välkommen till Bredband2:s självaktiveringsportal i Uppsala studentnät!

Första gången ett uttag används krävs det att man registrerar sig.

Detta är främst för att vi ska kunna ge dig som kund support om något går fel.

Welcome to the Bredband2 activation portal for Uppsala studentnät!

Registration is required the first time a socket is used.

The main purpose of this process is to enable better customer service if needed.